Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig på møde d. 6.. november 2023

Hanne Andersson
Bestyrelsesformand
Var i sin tid med til at starte foreningen og er nu tilbage som formand

Claus Isaksen
Bestyrelsesmedlem
Indehaver af Tidens Rammer og vores “praktiske gris”

Birgit Jørgensen
Kasserer
Styrer “med hård hånd” og overblik vores finanser

Karin Lykkegaard
Sekretær
En af byens ildsjæle, der også lægger vægt på kunst

Iben Warburg
Bestyrelsesmedlem
med ansvar for kommunikation, hjemmeside og den slags

Aase Riisberg
Suppleant

Judith Nielsen
Suppleant