Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på møde d. 17. november 2022

Hanne Andersson
Bestyrelsesformand

Claus Isaksen
Bestyrelsesmedlem

Birgit Jørgensen
Kasserer

Karin Lykkegaard
Sekretær

Iben Warburg
Bestyrelsesmedlem

Aase Riisberg
Suppleant

Judith Nielsen
Suppleant